Un equip frigorífic industrial s’utilitza per refrigerar un espai habilitat per a això, habitualment cambres frigorífiques. La seva funció és mantenir una temperatura adequada per a la conservació d’uns productes específics. En el catàleg d’equips frigorífics compactes tenim els equips de paret i els de sostre. En aquest espai presentem els equips frigorífics compactes de sostre. La seva temperatura d’aquests equips frigorífics de sostre, solen garantir entre -18ºC a 0ºC. Aquests equips aconsegueixen un gran rendiment en tot el procés de conserva i ens garanteixen els resultats desitjats.

Equips frigorífics de sostre monoblock normal i centrífug

Els equips frigorífics compactes de sostre faciliten que a la cambra frigorífica es guanyi espai d’emmagatzematge. La selecció de l’equip frigorífic idoni per a la refrigeració i conserva sempre dependrà del tipus de producte. A Congela t’assessorarem perquè a la teva cambra frigorífica tingui els complements adequats per complir amb les exigències del producte. Els equips frigorífics de sostre poden ser monoblock normal o un equip frigorífic de sostre centrífug.

Mostrant els 2 resultats